0

Veggie crisps sweet&spicy flavor


น้ำหนักน้ำหนัก
14.00 กรัมกรัม
ราคาราคา
20.00
17.00 บาทบาท
#Okra Fusion
#กระเจี๊ยบเขียว

สินค้าที่คล้ายกันสินค้าที่คล้ายกัน

Okra Chips Sour Cream & Onion Flavor 14g.

28.00 บาทบาท
24.00 บาทบาท

Okra Chips Spicy Larb Flavor 14 g.

28.00 บาทบาท
24.00 บาทบาท

Okra Chips Japanese Sesame Soy Sauce Flavor 14g

28.00 บาทบาท
24.00 บาทบาท

Okra Chips Wasabi Flavor 14g

28.00 บาทบาท
24.00 บาทบาท