0

ออฟฟิศ / โรงงาน


GREENDAY GLOBAL CO.,LTD.


829 หมู่ 2 นิคมอุสาหกรรมบางปู(เหนือ) ต.แพรกษาใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 


 Domestic Department : Adminsales@asworld88.com
 Export Department : 
export@greenday.co.th
 Purchasing Department : purchasing@asworld88.com