×
×

0

0


 ออฟฟิศ / โรงงาน


829 หมู่ 2 นิคมอุสาหกรรมบางปู(เหนือ) ต.แพรกษาใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280  ฝ่ายขายในประเทศ / Domestic Department : Adminsales@asworld88.com
  ฝ่ายขายต่างประเทศ / Export Department : export@greenday.co.th
  ฝ่ายจัดซื้อ / Purchasing Department : purchasing@asworld88.com

+66 (0)2-2577011

+66 (0)2-1058668-9
×

ติดต่อ