0

สินค้า Greenday

 การทอดสูญญากาศ(Vacuum Frying)

                  การทอดในสูญญากาศ คือ การทำอาหารให้สุกโดยใช้น้ำมันเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนความร้อน แต่จะทอดอาหารในสภาวะ ที่มีก๊าซออกซิเจน หลงเหลืออยู่ น้อยมาก โดยการลดความดัน ทำให้จุดเดือดของน้ำมัน และน้ำในอาหาร ต่ำกว่าการทอด แบบปกติ ระหว่างการทอด อาหาร จะได้รับความร้อนโดยมีน้ำมันเป็นตัวกลางถ่ายเทความร้อน ความร้อนของน้ำมันทำให้ น้ำภายในอาหารเดือด น้ำระเหยจากภายใน ออกสู่ภายนอกอย่างรวดเร็ว ทำให้ ความชื้นของอาหารลดลง และผิวหน้าแห้ง กรอบ ผลิตภัณฑ์ที่ทอด ในสูญญากาศจะมีน้ำมัน เหลืออยู่น้อยกว่า การทอดแบบปกติ สามารถรักษาสี และคุณค่าทางอาหาร ได้มากกว่า ลดการเสื่อมเสียของน้ำมัน และสามารถรักษา สีธรรมชาติ ของผลิตภัณฑ์ไว้ได้ 

SALESALE

บร็อคโคลีกรอบ 20 กรัม

49.00 บาทบาท
43.00 บาทบาท
SALESALE

กล้วยกรอบ 50 กรัม

40.00 บาทบาท
35.00 บาทบาท
SALESALE

สับปะรดกรอบ 40 กรัม

49.00 บาทบาท
43.00 บาทบาท
SALESALE

หอมใหญ่กรอบ 15 กรัม

30.00 บาทบาท
26.00 บาทบาท
SALESALE

กระเจี๊ยบกรอบ 25 กรัม

40.00 บาทบาท
35.00 บาทบาท
SALESALE

ผักรวมกรอบ 35 กรัม

49.00 บาทบาท
43.00 บาทบาท
SALESALE

ผลไม้รวมกรอบ 55 กรัม

40.00 บาทบาท
35.00 บาทบาท
SALESALE

ขนุนกรอบ 40 กรัม

40.00 บาทบาท
35.00 บาทบาท

การอบแห้งแบบแช่แข็งสูญญากาศ
   (Vacuum Freeze Drying)

                   การอบแห้งเยือกแข็ง เป็นการอบแห้ง ด้วยการแช่เยือกแข็ง ทำให้น้ำเปลี่ยนสถานะเป็นผลึกน้ำแข็งก่อน แล้วจึงลดความดันเพื่อให้ผลึกน้ำแข็ง ระเหิด (sublimation) เป็นไอด้วยการลดความดันให้ต่ำกว่าบรรยากาศปกติ หลังจากเตรียมวัตถุดิบให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมแล้ว จะเข้าสู่ กระบวนการหลัก ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ  
    1. การแช่เยือกแข็ง (freezing) เป็นการลดอุณหภูมิของอาหารให้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง (freezing point)
    2. การทำแห้งขั้นต้น (primary drying) เป็นการลดปริมาณน้ำ โดยการระเหิดน้ำแข็งให้เป็นไอโดยการลดความดันบรรยากาศ เพื่อให้ผลึกน้ำแข็ง ที่อยู่ภายใน เกิดการระเหิดเป็นไอ ออกไปจากผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ ระดับของสูญญากาศ การระเหิดของชิ้นน้ำแข็ง จะเริ่มจากชั้นน้ำแข็งบริเวณ ผิวหน้าของผลิตภัณฑ์ ระเหิดไปเป็นไอ จากนั้น น้ำแข็งที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์ ระเหิดผ่านชั้นแห้ง ออกไปสู่ผิว หน้าของผลิตภัณฑ์
    3. การทำแห้งขั้นที่สอง (secondary drying) เมื่อการทำแห้งขั้นต้นเสร็จสมบูรณ์ น้ำแข็งจะละลายไปหมด จะมีความชื้นที่หลงเหลืออยู่ มีการทำแห้ง ด้วยการเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น เพื่อดึงเอาความชื้นที่เหลืออยู่ออก ถึงระดับความชื้ันที่เหมาะสม
 

SALESALE

สตรอเบอรี่อบกรอบ 25 กรัม

49.00 บาทบาท
43.00 บาทบาท
SALESALE

องุ่นอบกรอบ 30 กรัม

49.00 บาทบาท
43.00 บาทบาท
SALESALE

สตรอเบอรี่กรอบ 12 กรัม

28.00 บาทบาท
24.00 บาทบาท
SALESALE

พีชอบกรอบ 12 กรัม

28.00 บาทบาท
24.00 บาทบาท
SALESALE

องุ่นอบกรอบ 18 กรัม

28.00 บาทบาท
24.00 บาทบาท
SALESALE

แอปเปิ้ลอบกรอบ 12 กรัม

28.00 บาทบาท
24.00 บาทบาท
SALESALE

มะเดื่ออบกรอบ 22 กรัม

49.00 บาทบาท
43.00 บาทบาท
SALESALE

ทุเรียนอบกรอบ 45 กรัม

165.00 บาทบาท
146.00 บาทบาท
SALESALE

ทุเรียนอบกรอบ 90 กรัม

325.00 บาทบาท
289.00 บาทบาท

กรีนเดย์คิดส์ (Greenday Kids)

                  Greenday Kids วัตถุประสงค์ของเราเพื่อจะทำหน้าที่เป็นเพื่อนๆของน้องๆ และให้ความรู้พร้อมทั้งสร้างรอยยิ้ม ให้กับทุกๆสมาชิกในครอบครัว พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กๆทุกคนหันมาสนใจบริโภคผักและผลไม้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ร่างกาย

SALESALE

ผักผลไม้กรอบ 5 สี 46 กรัม

95.00 บาทบาท
84.00 บาทบาท
SALESALE

สตรอเบอรี่กรอบ 36 กรัม

85.00 บาทบาท
75.00 บาทบาท
SALESALE

บรอคโคลีกรอบ 36 กรัม

85.00 บาทบาท
75.00 บาทบาท
SALESALE

แอปเปิ้ลอบกรอบ 44 กรัม

85.00 บาทบาท
75.00 บาทบาท

กรีนเดย์ฟิวชั่น (Greenday Fusion)

                  จาก Greenday Snack ดั้งเดิม สู่ Greenday Fusion เป็นผลิตภัณฑ์ที่ เราคัดสรรคุณภาพของผักผลไม้ที่สดใหม่ และยังเต็มไปด้วยคุณประโยชน์ดั้งเดิมที่มาพร้อมประสบการณ์รสชาติแปลกใหม่ ที่สามารถเข้ากับทุกเพศทุกวัยมากยิ่งขึ้น อร่อยได้มากขึ้น แบ่งปันกันได้มากขึ้น เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพดีๆ สามารถมีกันได้ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา


SALESALE

ผักแผ่นกรอบ รสสวีทแอนด์สไปซี่

20.00 บาทบาท
17.00 บาทบาท
SALESALE

ผักแผ่นกรอบ รสซอยการ์ลิค

20.00 บาทบาท
17.00 บาทบาท
SALESALE

กระเจี๊ยบกรอบ รสวาซาบิ 14 กรัม

28.00 บาทบาท
24.00 บาทบาท
SALESALE

กระเจี๊ยบกรอบ รสลาบ 14 กรัม

28.00 บาทบาท
24.00 บาทบาท
SALESALE

กระเจี๊ยบกรอบรสซาวครีม 14 กรัม

28.00 บาทบาท
24.00 บาทบาท

Brochure Greenday 2019

Download 


Brochure Glendee 2019

Download


Brochure Yudi 2019

Download